تاثیر رنگ بر ادراک طراحی و ایده های دکوراسیون منزل– بنفش