خانه Neverland مایکل جکسون با قیمت 31 میلیون دلار وارد بازار فروش می شود.