آشپزخانه

۱۳۹۷/۰۵/۱۵
طراحی آشپزخانه

طراحی در آشپزخانه

طراحی در آشپزخانه کفپوش چوبی کفپوش چوبی هنوز تک ستاره کفپوش هاست اما سرامیک را نباید دست کم گرفت هنگامی که کابینت های آشپزخانه شما […]
۱۳۹۷/۰۵/۱۴
آشپزخانه امروز3

آشپزخانه امروزی

آشپزخانه امروزی   راه حل ذخیره سازی موثر یکی از بزرگترین معضلاتی که کابینت های آشپزخانه امروزی برای ما دارند فضاهای پرت درون آنهاست. طبقه […]
۱۳۹۷/۰۵/۱۳

آشپزخانه های امروزی

آشپزخانه های امروزی   طراحی، مواد و بافت ساده در حالی که سبک هایی مانند خانه های رعیتی و خانه های مدرن دهه های 50 […]
۱۳۹۷/۰۵/۱۲
آشپزخانه امروز

آشپزخانه امروز

آشپزخانه امروز  دهها سال پیش، آشپزخانه در پشت خانه پنهان بود. صرفاً محلی بود که در آن غذا آماده شد و ظروف کثیف شسته می […]