رنگ بنفش

۱۳۹۷/۱۱/۰۴

تاثیر رنگ بر ادراک طراحی و ایده های دکوراسیون منزل– بنفش

رنگ بنفش در دکوراسیون منزل ادراک از رنگ در یک یا چند مورد از ژنهای انسان تعبیه شده است. بنابراین، مهم است که بدانیم اثر […]