رنگ

2019/05/30
رنگ های وگان

رنگ های وگان

هر آنچه که باید در مورد رنگ های وگان بدانید تاکنون مطالب زیادی در رابطه با تاثیر رنگ بر دکوراسیون منزل در سایت منتشر کرده […]
2018/07/26
هفت تضاد رنگ

هفت تضاد رنگ

هفت تضاد رنگ هفت تضاد رنگ | در این مقاله تضادهای (کنتراست های )رنگی را مورد بررسی قرار میدهیم. منظور از کنتراست رنگ ، مقایسه […]
2018/07/25

رنگ شناسی

دایره رنگی از اساسی ترین و مهم ترین تمرینات رنگ شناسی ،تجربه در روی دایره رنگ است. با استفاده از رنگ های اولیه زرد ،قرمز […]